THƯ CẢM TẠ

của

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MIỀN THIỆN HOA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch,

- Thượng Tọa Thích Hương Huệ, Viện chủ Tu Viện Hương Hải, Davie, Florida,

- Thượng Tọa Thích Đạo Quảng, Trụ Trì chùa Tam Bảo, Lousiana,

- Thượng Tọa Thích Tâm Hỷ, Trụ Trì chùa Tường Vân, Lowel, Massaschuset,

- Đại Đức Thích Thánh Hiệp, Trú xứ chùa Hoa Nghiêm, Belvoir, VA,

- Đại Đức Thích Pháp Quán, Trú xứ chùa Hoa Nghiêm, Belvoir, VA,

- Sư Cô Thích Nữ Nhất Niệm, Cố Vấn GĐPT Miền Thiện Hoa,

cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, Trú xứ Tu Viện Hương Hải, Davie, Florida.

Kính thưa,

- Quý Phật Tử Đạo Tràng Tu Viện Hương Hải, Davie, Florida,

- Quý Huynh Trưởng Đại diện BHDTƯ, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa kỳ,

- Quý Huynh Trưởng từ các Miền bạn về hỗ trợ cho Trại Huấn Luyện,

- Quý Huynh Trưởng Thành Viên Ban Quản Trại, Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục IV, Miền Thiện Hoa 2019,

- Quý Bác Gia Trưởng, quý Huynh Trưởng Liên Đoàn Trưởng các Đơn vị miền Thiện Hoa.

Kính thưa chư liệt vị,

Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục IV, 2019 do Miền Thiện Hoa tổ chức từ ngày 28/6 - 30/6 năm 2019, tại Tu viện Hương Hải, thành phố Davie, tiểu bang Florida, đã được thành công tốt đẹp.

- Trước và trên hết, chúng con đại diện toàn thể Ban Quản Trại xin đê đầu đảnh lễ vấn an chư Tôn Đức Tăng Ni. Chúng con xin cảm niệm công đức quý ngài, đã không vì việc Phật sự đa đoan, đường xá xa xôi, vẫn thương tưởng đến chúng con, quang lâm về chứng minh và hỗ trợ tinh thần cho chúng con trong suốt ba ngày Trại. Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, đạo quả sớm được viên thành.

- Chúng em xin tri ân quý Huynh Trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Gia Đình Phật Tử Việt-Nam tại Hoa Kỳ đã về đây cố vấn, hỗ trợ tinh thần cho chúng em. Các anh đã đồng cam cộng khổ, chia sẻ với Ban Quản Trại trong suốt thời gian Trại đã là một tấm gương sáng cho chúng em noi theo.

- Chúng tôi xin cảm tạ quý Huynh Trưởng từ các Miền bạn, đã hoan hỷ nhận lời mời cùng về để phụ giúp hướng dẫn trong các khóa học.

- Chúng tôi xin cảm tạ Bác Gia Trưởng, quý Huynh Trưởng GĐPT Hương Hải và quý thân hữu đã giúp Ban Quản Trại thực hiện một cổng Trại thật đẹp, thật hoành tráng. Chính cổng trại này đã làm tăng thêm sinh khí cho Ban Quản Trại cũng như Trại sinh rất nhiều.

- Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý Huynh Trưởng thành viên Ban Quản Trại. Các anh chị trong các Khối Huấn Luyện, Khảo Thí, Hành Chánh, Sinh Hoạt và Yểm Trợ đã bỏ rất nhiều thời giờ, công sức để hoạch định một chương trình huấn luyện, sinh hoạt Trại hoàn toàn mới, phù hợp với thế hệ Trại sinh trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Sự đóng góp và hy sinh cao cả của quý anh chị đã nói lên tấm lòng: "Tất cả vì đàn em thân yêu". Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục IV này được thành công là đều nhờ vào tất cả quý anh chị. Chúng tôi không biết nói gì hơn là tri ân và mong sẽ luôn được đồng hành cùng quý anh chị trên con đường phụng sự đàn em.

- Chúng tôi cũng không quên tri ân quý Huynh Trưởng Liên Đoàn Trưởng các Đơn vị đã cùng đồng hành với các em về tham dự Trại. Đặc biệt, quý Huynh Trưởng LĐT đã lái xe hơn 16 tiếng đồng hồ để đưa các em về. Chúng tôi không có lời nào để điễn tả lòng hy sinh của quý anh chị đã dành cho các em mình, chỉ xin được hết lòng tán dương và cố gắng học hỏi noi theo gương đó.

- Lời cảm tạ sau cùng xin được gởi đến quý Sư cô, quý Phật tử thuộc Tu viện Hương Hải đã hết lòng lo lắng cho chúng con cũng như các Trại sinh những bữa ăn thật ngon; ngoài ra còn có cả những thứ nước uống đặc biệt như: nước mía, nuớc chanh dây, v.v... Thật chưa có một trại Huấn luyện nào mà Trại sinh đã được ăn uống đầy đủ như vậy.

Trong công việc Tổ chức Trại Huấn Luyện này chắc chắn sẽ không sao tránh khỏi những điều sơ sót, ngưỡng mong Chư Tôn Đức cùng quý liệt vị niệm tình tha thứ cho.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thành kính tri ân.

TM. Ban Quản Trại, Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục IV, 2019, Miền Thiện Hoa.

Chơn Minh Phạm Đức Hưng