Pre-camp 1

Lá Thư Hàm Thụ #1

Thân Thương gởi quý anh chị Trại Sinh Trại ADục Lộc Uyển IV Miền Thiện Hoa 2019,

Trước tiên, chúng tôi xin thay mặt cho ACE trong BQT, và Khối Giảng Huấn & Hàm Thụ gởi đến quý anh chị em lời chào mừng đầu tiên của Trại ADục Lộc Uyển III Miền Thiện Hoa 2019. Thương chúc quý anh chị một mùa Tu Học & Huấn Luyện hăng say, kết quả cao, vui khỏe và an lạc.

Thưa quý anh chị em, trong một lần gặp gỡ, anh Trưởng Ngô Mạnh Thu có tâm sự rằng, “cái đẹp của nghề làm Trưởng chính là ở chỗ không ngừng tạo ra cái đẹp lớn lao hơn nữa cho thế hệ kế tục mình.” Lời anh nói đi theo chúng tôi như một công án GĐPT để sống, thực hành và nghiệm. Quả thật, đối với Huynh Trưởng tổ chức GĐPT chúng ta, “cái đẹp” đó đã nở hoa, vươn lên thành một sự nghiệp giáo dục mà xuyên suốt hơn 70 năm qua, “cái đẹp” đó không ngừng đơm hoa kết trái. Và các anh chị em Trại sinh Trại ADục Lộc Uyển III Miền Thiện Hoa 2010 chính là “quả ngọt” của “cái đẹp” đó.

Người Huynh Trưởng Sơ Cấp, Cấp I bước đi, đã là bước ngay trên con đường Bồ tát, đem Đạo vào đời phụng sự Như Lai trong sứ mệnh giáo dục của Tổ chức GĐPT. “Cái đẹp” mà chúng tôi muốn nói đến đó là “sứ mệnh giáo dục” của tổ chức GĐPT. Sứ mệnh này có thể là một sự mệnh đòi hỏi sự liên tục đời này sang kiếp nọ, vì thực sự không bao giờ có thể chấm dứt, bởi lẽ khi còn một thiếu nhi Phật Giáo thì ngày ấy tổ chức GĐPT vẫn còn tiếp tục hạnh nguyện Bồ tát của mình. Rabindrath Tagore, một nhà tư tưởng lỗi lạc, nói rằng: “Sự nghiệp Quả là cao quý. Sự nghiệp Hoa là đẹp ngọt, nhưng cho tôi làm sự nghiệp của Lá nhé, vì mọi Lá đều khiêm tốn và chuyên tâm che chở mầm xanh.” Là Huynh Trưởng GĐPT, xin cho chúng ta được làm sự nghiệp của Lá Bồ Đề, được vận dụng sự HIỂU và THƯƠNG, huân tập thân tâm, dũng tiến trong quá trình “quang hợp” để tạo được những diệp lục tố cống hiến cho đơm Hoa đẹp ngọt, và nở Quả cao quý: Đó là đàn em, những con người của tổ chức GĐPT.

Hôm nay, chúng ta bước vào chương trình Hàm Thụ của Trại Huấn Luyện. Chúng tôi mượn Lá Thư Hàm Thụ số 1 này để trao đổi với quý anh chị Trại Sinh những chi tiết cần biết để hoàn thành phần Hàm Thụ một cách viên mãn.

1. Website chính thức của Trại ADục Lộc Uyển IV Miền Thiện Hoa 2019

http://tuhoc.mienthienhoa.us

2. Liên Lạc:

(a) Phụ Trách Hàm Thụ: Nguyên Túc Nguyễn Sung email: nguyentuc@hoanghiem.org

(b) Phụ Trách Hành Chánh: Thiện Hà Võ Thanh Hải email: thienha@hoanghiem.org

3. Quý anh chị có thể học Hàm Thụ qua Google Classroom bất cứ nơi nào, ở đâu, qua thiết bị gì iPhone, android ...

Classroom code cho trại Lộc Uyển: ups0jyp

Classroom code cho trại ADu.c: fk4o4g0

4. Mỗi đợt Hàm Thụ, được tính 100 điểm. Tuỳ theo sự sắp xếp của Huynh Trưởng Giảng Viên.

Xin chào và hẹn gặp lại trong những Lá Thư Hàm Thụ tiếp theo.

Tình Thân

Nguyên Túc Nguyễn Sung

Thiện Hà Võ Thanh Hải

Hàm Thụ 1 - Lộc Uyển

  • Ngũ Minh Pháp,
  • Cuộc Đời Đức Phật - Thực hiện tinh thần Bi-Trí-Dũng
  • Project: Thực hiện Slides cho bài giảng "Cuộc đời Đức Phật" cho các em Oanh Vũ

Hàm Thụ 1 - A Dục

  • Kinh Thiện Sinh & Bổn Phận Người Phật Tử
  • Bốn Nhiếp Pháp -
  • Project: Tìm hiểu cách làm infographics, sau đó làm một infographics cho bài học Tứ Nhiếp Pháp