Ban Quản Trại

Camp Committee

CAMP ADUC-LOCUYEN 2019 BQT.pdf

Trại Trưởng: Chơn Minh Phạm Đức Hưng

Trại Phó Điều Hành:

 • Email:
 • Favorite GDPT Memories:
 • Favorite Quote:
 • Message to the Campers:

Trại Phó Yểm Trợ:

 • Email:
 • Favorite GDPT Memories:
 • Favorite Quote:
 • Message to the Campers:

Trưởng Khối Hành Chánh:

 • Email:
 • Favorite GDPT Memories:
 • Favorite Quote:
 • Message to the Campers:

Trưởng Khối Sinh Hoạt:

 • Email:
 • Favorite GDPT Memories:
 • Favorite Quote:
 • Message to the Campers:

Trưởng Khối Huấn Luyện: Nguyên Túc Nguyễn Sung

 • Email: nguyentuc@mienthienhoa.us
 • Favorite GDPT Memories: Lễ Phát Nguyện Trại Lộc Uyển (1989) - lúc đó, chưa hiểu gì nhiều về con đường huynh trưởng GĐPT, nhưng ngọn nến lung linh đêm đó, cách đây gần 30 năm, vẫn lung linh trong tâm khảm mình.
 • Favorite Quote: "Nothing good ever happens unless we are in front of our youngsters"
 • Message to the Campers: Con thuyền GĐPT đã sẵn sàng, mời quý anh chị cùng mạnh dạn dấn thân, cùng chung tay kéo căng cánh buồm Lam hướng về phương trời cao rộng, chân cứng đá mềm vì đàn em và tương lai đạo pháp.