Chương Trình Khóa Tu Học 17-18/04/2010 tại Chùa Hoa-Nghiêm, Fort Belvoir, Virginia.

 

Ngày Thứ Bảy 17-04-2010

12:00 trưa Bắt đầu ghi danh nhập khóa - Htr. Nguyên Tấn

12:30 Cơm trưa

2:30   Lễ Khai Khóa -Thọ giới (Lễ Phật - Phát nguyện - Sám hối) - ĐĐ. Thích Kiến Khai

3:30   Sinh hoạt cá nhân

3:45   Total relaxation

4:15   Tâm tình huynh trưởng / Họp mặt Htr. Huyền Trang IV - Htr. Nguyên Túc

4:45   Tâm tình huynh trưởng phần II

               (liên quan Trại Huấn Luyện LU-AD 2010) - Htr. Nguyên  Dũng,Htr. Nguyên Túc, Htr. Thiện Hà

        

5:00    Nghĩ giải lao

5:15    Thiền Hành

6:00    Giới thiệu pháp môn “Ăn Tối Trong Im Lặng - Htr. nguyên Dũng

06:15  Thực tậpĂn Tối Trong Im LặngNăm Điu Quán Nim  - Htr. nguyên Dũng

7:20    Nghĩ giải lao

7:30    Trà Đàm: “Tinh Thần Gia Đình Trong Sinh Hoạt GĐPT TT Thích Từ Lực

9: 25   Nghĩ giải lao

9:30    Tọa thiền, tụng kinh - TT Thích Từ Lực

10:00   Họp Ban Thường Vụ BHDM Thiện Hoa (Ban Thư Ký sẽ có Chương Trình riêng)

10:45   Chỉ tịnh

 

Ngày Chủ Nhật 18-04-2010

5:30   Thức chúng - Vệ sinh cá nhân

6:00   Tọa thiền /tụng kinh - TT Thích Từ Lực, và ĐĐ. Thích Kiến Khai

7:00    Điểm tâm / kinh hành - Ban Tu Thư

8:00    Pháp thoại : “ Thực tập Nhìn và Hiểu sâu – TT Thích Từ Lực

10:00  Thin hành

10:15  Nghĩ giải lao

10:30  Pháp đàm – TT Thích Từ Lực

11:00  Nghĩ giải lao

11:15  Tổng kết về các phương pháp tu tập - Htr. Nguyên Dũng + Nguyên T ấn

12:00  Thọ trai

1:00     Mãn khóa - Chia tay

Ċ
Vo Thanh Hai,
Apr 15, 2010, 9:00 AM
Ċ
Vo Thanh Hai,
Apr 15, 2010, 8:33 AM
Ċ
Vo Thanh Hai,
Apr 15, 2010, 8:32 AM
Comments